Parlamentti on henkilökunnan ja oppilaskunnan yhteinen keskustelufoorumi. Parlamentin muodostavat jokaisen ryhmän luottamusopiskelijat, rehtori, apulaisrehtori, kaksi opettajakunnan jäsentä sekä tarpeen mukaan muun henkilökunnan edustajia. Oppilaskunnasta jäseninä ovat edustajat oppilaskunnan hallituksesta sekä tutoreista.

Apulaisrehtori kutsuu parlamentin koolle noin kuukauden väliajoin. Kokouksessa kukin edustaja esittää hänelle esille tulleita paranneltavia ja kehitettäviä asioita liittyen opiskeluun, koulun yleiseen viihtyvyyteen, tapakulttuuriin, järjestyssääntöihin tai muuhun sellaiseen. Parlamentin jäsenet välittävät tietoa omalle ryhmälleen parlamentin toiminnasta ja ohjausryhmä voi tuoda tärkeäksi kokemiaan asioita parlamentin käsittelyyn oman luottamusopiskelijansa välityksellä. Koulun yhteisiä hyvinvointiin ja painopistealueisiin liittyviä asioita, kuten erilaisten kyselyjen tuloksia, käsitellään parlamentissa.