SALON LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa koulun tilaisuuksissa, tapahtumissa, retkillä ja opintomatkoilla.

1. Kaikessa toiminnassamme noudatamme hyviä tapoja.

2. Olemme ajoissa ja takaamme työrauhan.

3. Ennalta tiedossa oleviin poissaoloihin pyydämme luvan.

4. Päihteiden hallussapito, käyttäminen ja päihtyneenä esiintyminen on kielletty koulussa ja kaikissa koulun tilaisuuksissa. Tupakkatuotteiden käyttäminen on kielletty koulun alueella.

Salon lukion järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä ja siisteyttä. Tämän voi kiteyttää ajatuksiin: Kestävä kehitys ja käytöstavat kunniaan!

 Kuva: Nuutti Pihakivi