Parlamentin tämän lukuvuoden ensimmäinen tapaaminen on to 6.9. klo 9.15 - 10

Multimediassa. Mukaan ovat tervetulleet uudet ja vanhat luottamusopiskelijat. Voitte itse päättää,

haluavatko sekä varsinainen jäsen että varajäsen molemmat osallistua.

Joissakin ryhmissä on saatettu valita kaksi tasavertaista jäsentä.

Parlamentin tehtävä on tuoda opiskelijoiden ääni kaikkeen lukion toimintaan - arkeen ja juhlaan!

Parannusehdotuksia saattaa löytyä niin pienistä kuin suuristakin asioista.

Tervetuloa osallistumaan ja vaikuttamaan!