Opiskelijat kuuluvat lukiossa ryhmänohjausryhmiin. Ryhmänohjaaja tapaa opiskelijat säännöllisesti ja seuraa opintojen edistymistä. Tärkein viestintäkanava kodin ja lukion välillä on Wilma, johon opiskelijan huoltaja luo tunnuksen. Wilmassa selvitetään opiskelijan poissaolot ja lähetetään viestejä ryhmänohjaajalle tai opettajille. Tässä ohje Wilma-tunnuksen luomiseen. Jos nuori siirtyy lukioon Salon perusopetuksesta, vanha tunnus säilyy automaattisesti. Lukion opintosihteeri auttaa Wilma-asioissa.

Myös lukion kotisivujen ilmoituksia on hyvä seurata. Lukion Facebook-sivut kertovat arjen ja juhlan hetkistä.

Lukiossa toimii opinto-ohjaajia, terveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori, joiden puoleen opiskelija voi kääntyä tarvittaessa. Kotiväkikin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä heihin. Lukuvuonna 2017 - 18 tukea vanhemmille, joiden nuorilla on mielenterveys- ja elämähallinnanongelmia, tarjoaa myös Salon Fin-Fami ryhmässään.

Vanhempainillat ovat tärkeitä tapahtumia lukion ja kodin välisessä yhteistyössä. Huoltajalla on mahdollisuus tulla tarvittaessa keskustelemaan ryhmänohjaajan tai muun henkilökunnan jäsenen kanssa lukiolle muulloinkin.

Lukio-opiskelija voi valita itsenäisesti suoritettavia kursseja. Lisäksi hänen on mahdollista valita etäkursseja tai kursseilla voi olla etätunteja. Tarkoitus on valmentaa opiskelijaa digitaaliseen ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin sekä työelämään. Lukio-opiskelija on itsenäinen ja vastaa opiskelustaan itse. Tästä huolimatta huoltajan tuki ja kannustus on edelleen tärkeää. Huomaa kysellä nuoren kuulumisia joka päivä!

Jos nuoresi on vasta hakeutumassa lukio-opintoihin, saat lisää tietoa Hakijalle-sivulta

Vanhempainillat 2017 - 2018

17-ryhmien vanhempainilta to 12.10.2017 klo 18

16-ryhmien vanhempainilta to 19.4. 2018 klo 18

15- ryhmien vanhempainilta to 9.11. 2017 klo 18

Tervetuloa osallistumaan vanhempainiltoihin ja tapaamaan koulun väkeä!

  

Yhteystiedot

Ryhmänohjaajat

Terveydenhuolto

Ohjevideo Wilma-tunnuksen luomiseen