Opiskelijat kuuluvat lukiossa ryhmänohjausryhmiin. Ryhmänohjaaja tapaa opiskelijat säännöllisesti ja seuraa opintojen edistymistä. Tärkein viestintäkanava kodin ja lukion välillä on Wilma, johon opiskelijan huoltaja luo tunnuksen. Wilmassa selvitetään opiskelijan poissaolot ja lähetetään viestejä ryhmänohjaajalle tai opettajille. Tässä ohje Wilma-tunnuksen luomiseen. Jos nuori siirtyy lukioon Salon perusopetuksesta, vanha tunnus säilyy automaattisesti. Mikäli tässä on ongelmia, Wilma-pääkäyttäjä Pia Lindgren auttaa p. 044 778 4123. Lukion opintosihteeri auttaa Wilma-asioissa lukuvuoden aikana.

Myös lukion kotisivujen ilmoituksia on hyvä seurata. Lukion Facebook-sivut kertovat arjen ja juhlan hetkistä.

Opiskelijan kirjoittama esittelyteksti Salon lukiosta

Lukiossa toimii opinto-ohjaajia, terveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori, joiden puoleen opiskelija voi kääntyä tarvittaessa. Kotiväkikin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä heihin. Lukuvuonna 2018 - 19 tukea vanhemmille, joiden nuorilla on mielenterveys- ja elämähallinnanongelmia, tarjoaa myös Salon Fin-Fami ryhmässään.

Vanhempainillat ovat tärkeitä tapahtumia lukion ja kodin välisessä yhteistyössä. Huoltajalla on mahdollisuus tulla tarvittaessa keskustelemaan ryhmänohjaajan tai muun henkilökunnan jäsenen kanssa lukiolle muulloinkin.

Lukio-opiskelija voi valita itsenäisesti suoritettavia kursseja. Lisäksi hänen on mahdollista valita etäkursseja tai kursseilla voi olla etätunteja. Tarkoitus on valmentaa opiskelijaa digitaaliseen ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin sekä työelämään. Lukio-opiskelija on itsenäinen ja vastaa opiskelustaan itse. Tästä huolimatta huoltajan tuki ja kannustus on edelleen tärkeää. Huomaa kysellä nuoren kuulumisia joka päivä!

Ylioppilastutkintolautakunnan ohje kertoo opiskelussa ja ylioppilaskirjoituksissa tarvittavan tietokoneen hankinnasta.

Jos nuoresi on vasta hakeutumassa lukio-opintoihin, saat lisää tietoa Hakijalle-sivulta

Vanhempainillat 2018 - 2019

18-ryhmien vanhempainilta ke 24.10.2018 klo 18

17-ryhmien vanhempainilta  ti  29.1.2019 klo 18 (Huom. muuttunut aika)

16- ryhmien vanhempainilta ti 30.10.2018 klo 18 (Huom. muuttunut aika!)

Tervetuloa osallistumaan vanhempainiltoihin ja tapaamaan koulun väkeä! Kahvia tarjolla klo 17.30 lukion opiskelijaravintolassa.

  

Yhteystiedot

Ryhmänohjaajat

Terveydenhuolto

Ohjevideo Wilma-tunnuksen luomiseen