Mitä Salon lukiossa voi opiskella?

Salon lukiossa on mahdollista valita laajasti eri oppiaineita ja sisällyttää opintoihin ammatillisia opintoja, tiede- tai musiikkilinjan opintoja tai liikunnan lajivalmennusta. Opiskelija voi valita laajan tai lyhyen matematiikan ja fysiikan. Kielivalikoimassa on englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa, espanjaa ja venäjää. Monissa oppiaineissa Salon lukio tarjoaa myös koulukohtaisia syventäviä kursseja. Kiinnostaviin aineisiin voi perehtyä syvällisesti ja valmistautua myös ylioppilaskirjoituksiin hyvin. 

Salon lukion erikoislinjat

Salon lukiossa on kolme eri painotusta: musiikkilinja, tiedelinja ja urheilulinja. Erikoislinjoille voi hakeutua kiinnostuksen, harrastuneisuuden ja taipumusten perusteella. Hakeutuminen tapahtuu pääasiassa yhteisvalinnan yhteydessä erillisellä lomakkeella. Lukiossa voi suorittaa myös kuvataiteen, liikunnan, musiikin, teatterin ja median lukiodiplomit. Näistä suorituksista on usein mahdollista saada jatko-opintoihin haettaessa lisäpisteitä. Salon lukiossa omassa lajissaan pitkälle edenneet voivat harjoitella kouluaikana ilman, että opiskelu häiriintyy. Lajivalmennuksessa tehdään yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen ja lajiliittojen kanssa. Lajivalmennukseen haetaan erikseen. Urheilulinja on kaikkien opiskelijoiden mahdollista valita.

Oppilaskunta toimii Salon lukiossa aktiivisesti ja järjestää vuoden aikana useita teemapäiviä sekä tempauksia. Tutor-toimintamme on hyvin organisoitua, ja sen ansiosta lukion tavat tulevat nopeasti tutuiksi. Monissa oppiaineissa järjestetään vierailuja, retkiä ja projekteja. Samoin leirikoulut, kansainväliset projektit ja erilaiset kerhot kuuluvat tarjontaamme. Olemme mukana yrittäjyyskasvatustoiminnassa ja lukiomme kuuluu Inno-lukioverkostoon. Salon lukio on valittu kansalliseen lukioiden kehittämisverkostoon LUKEEN.

Salon lukio on moderni oppimisympäristö. Useimmilla kursseilla on käytössä digitaalisia oppimisympäristöjä verkossa, ja opiskelija voi valita myös etäkursseja. Samalla pääsee tutustumaan digitaalisiin ylioppilaskokeisiin ja harjoittelemaan niihin osallistumista. Opiskeluun vaikuttavat monet hankkeet, joissa olemme mukana. Tuomo - hankkeessa uudistetaan matematiikan opetusta. Olemme mukana myös kansainvälisissä Erasmus- ja Nordplus-hankkeissa.

Päivittäisessä opiskelussa ja kokeissa käytetään apuna kannettavaa tietokonetta, joka opiskelijan tulee itse hankkia. Sopiva kone on "normaali kannettava kone". Tässä ylioppilastutkintolautakunnan ohje ylioppilaskirjoituksissa käytettävästä tietokoneesta.

Lukuvuoden 2018 - 2019 työajat lukiossa

Miten Salon lukioon haetaan? 

Salon lukioon haetaan yhteisvalinnassa 19.2. - 12.3.2019.  Nettihakemuksen on oltava tallennettuna 12.3.2019 klo 15.00 mennessä sivustolla www.opintopolku.fi

Salon seudun alueella asuvat lukioomme ensimmäisenä hakutoiveena hakevat opiskelijat tekevät Opintopolussa tehdyn yhteishaun lisäksi ensimmäisen lukuvuoden kurssivalinnat huhti ─ toukokuun aikana. Valinnat tehdään Salon lukiossa opinto-ohjaajien ja tutoreiden avustuksella.

Kauempaa saapuvat tai muuttavat opiskelijat tekevät ensimmäisen lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaajien kesäpäivystyspäivänä elokuussa ennen lukion aloittamista. Lajivalmennukseen, musiikkilinjalle ja tiedelinjalle haetaan digitaalisella hakulomakkeella näillä kotisivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Hakuasioissa auttaa tulevien opinto-ohjaaja Mari-Anne Mielikäinen. Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 15.6.2019.

Yhteisvalinta-ajan ulkopuolella mahdollisuutta päästä lukion opiskelijaksi voi tiedustella rehtorilta.  

Tervetuloa Salon lukioon!

Hakulomakkeet (Lomakkeet on tallennettava 12.3.2019 mennessä Wilmaan)

Tiedelinjalle voi hakea yhteishaun päättymisen jälkeen täyttämällä lomakkeen Salon lukion kansliassa.

Tiedelinjan hakulomake

Musiikkilinjan hakulomake

Musiikkilinjan haku on päättynyt 13.3.2018.

Lajivalmennuksen hakulomake:

Lajivalmennukseen voi hakea yhteisvalinnan päättymisen jälkeen tällä lomakkeella.

Lomakkeeseen tulee liittää valmentajan lausunto.

 

Oppaat ja tiedotteet

 

Valintaopas 2019 - 2020

Salon lukion ainevalintakortti 2019 - 20

Uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet

Toimintaa Salon lukiossa