HC Bergin veistos H.C. Bergin teos Muodon illuusio (2016)

Salon lukio on suuri mutta ihmisläheinen oppilaitos, jossa keskiössä on oppimiseen motivoiva yhteishenki. Opiskelijoita on yli 600 ja henkilökuntaa noin 50 henkilöä. Vahvuuksiamme ovat opiskelijakeskeisyys, opintomahdollisuuksien monipuolisuus sekä opetuksen jatkuva ja ajankohtainen kehittäminen. Salon lukio on mukana opetushallituksen valtakunnallisessa lukioiden kehittämisverkostossa.

Perustehtävämme on tukea ja ohjata opiskelijoita etsimään, arvioimaan ja soveltamaan tietoa sekä tukea heitä kasvussa yhteiskunnan aktiivisiksi ja sivistyneiksi toimijoiksi. Tarjoamme opiskelijoillemme turvallisen oppimisympäristön, joka tukee ja edistää terveen itsetunnon myönteistä kasvua ja kehitystä. Meillä koko henkilökunta ohjaa ja tukee opiskelijaa opintojen aikana.

Keskeiset arvomme ovat vastuullisuus, rohkeus ja yhteisöllisyys. Kuuntelemme opiskelijoiden mielipiteitä ja annamme vaikutusmahdollisuuksia lukion kehittämisessä.

Lukiomme visio rakentuu hyvinvoinnin ympärille. Toimintakulttuurimme tavoite on tukea opiskelijoiden ryhmäytymistä sekä tukea jaksamista ja ruokkia motivaatiota. Laajan lukuainetarjonnan lisäksi Salon lukiossa voi suorittaa useita taito- ja taideaineiden kursseja sekä erikseen hyvinvointipainotuksen toteuttamiseksi räätälöityjä erikoiskursseja. Lisäksi tarjoamme keskitetysti erityisopettajan, kuraattorin, psykologin ja seurakunnan palvelut. Järjestämme paljon erilaisia tapahtumia, teemapäiviä ja hankkeita.

Salon lukio on yleislukio, jossa on mahdollisuus valita useista eri painotuksista. Mahdollistamme erikoisopintoja luonnontieteissä, urheilussa ja musiikissa. Lukion aikana voi suorittaa opintoja myös Turun yliopistossa sekä Turun ammattikorkeakoulussa. 

Salon lukio on monien vaihtoehtojen oppilaitos, joka mahdollistaa laajan yleissivistyksen hankkimisen sekä aktiivisen oppimisen modernissa ympäristössä. Mottomme on yhteistyöllä opiskelijan parhaaksi.

Lukiorakennus on valmistunut 2005, ja sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Seppo Markku ja Anneli Hellsten.

Lue opiskelija Viivi Laamasen kirjoittama esittelyteksti

Salon lukion vuosikertomus