Tutortoiminta kuuluu lukion opinto-ohjaukseen. Sanalla tutor tarkoitetaan lempeää auttajaa. Tutortoiminnassa lukion vanhat opiskelijat ohjaavat ja opastavat uusia opiskelijoita.

Tutorit koulutetaan tehtäviinsä. He kertovat yhdeksäsluokkalaisille lukio-opiskelusta ja auttavat heitä kurssivalintojen tekemisessä, ohjaavat ensimmäisen vuoden opiskelijat opintojen alkuun, järjestävät ykkösten kastajaiset sekä suunnittelevat ja toteuttavat lukion virkistystoimintaa.  Usein tutoreita tarvitaan myös esittelemään koulua vierailijoille ja toimimaan muissa edustustehtävissä yhdessä oppilaskunnan hallituksen edustajien kanssa. Opiskelijatutorit toimivat yhteistyössä opinto-ohjaajien, ryhmänohjaajien ja rehtoreiden kanssa.

Tutortoimintaa ohjaa opinto-ohjaaja Anu Kymäläinen.

Uudet tutorit valitaan marras - joulukuun aikana.

Vihreähuiviset tutorit esittelemässä lukiota kansainvälisille vieraille.