SUUNNITTELU

Lukio-opiskeluasi helpottaa, jos voit mahdollisimman varhain määrittää opiskelullesi mieluisan suunnan: Mitä kieliä haluat opiskella? Miten painotat reaaliaineita? Suuntaudutko matemaattiselle alalle? Miten valitset taito- ja taideaineita? Valitsetko lukion rinnalle ammatillisia opintoja?

Lukio-opinnot aloittaessasi teet opintosuunnitelman, josta selviää, mitä oppiaineita ja kursseja valitset opinto-ohjelmaasi. Kevätlukukaudella valitset kurssitarjottimesta suunnitelmasi mukaisesti seuraavan lukuvuoden aikana opiskeltavat kurssit. Voit vuoden mittaan tarvittaessa muuttaa opinto-ohjelmaasi. Tee koko lukioaikaa koskeva perussuunnitelmasi kuitenkin niin, ettet myöhemmin joudu tekemään siihen kovin laajoja muutoksia. Suurten muutosten läpivienti saattaa pidentää opiskeluaikaasi.

Opintojen kesto

Päätoimisina pidetään opintoja lukion oppimäärän suorittamiseksi, kun lukiolainen osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssin opetukseen tai kahteen yo-tutkinnon kokeeseen.

Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Valmistumista voit jouduttaa itsenäisellä opiskelulla ja koulun ulkopuolisilla suorituksilla sekä aloittamalla ylioppilaskirjoitukset itsellesi soveltuvin osin jo toisena lukiovuonna.

OPINTOJEN LAAJUUS

Lukion tuntijako määrittelee valtakunnallisesti lukiossa opetettavat oppiaineet ja niiden laajuuden kursseina. Kurssit ovat pakollisia, valtakunnallisia syventäviä tai koulukohtaisia soveltavia kursseja. Kursseja tulee olla yhteensä 75, joista valtakunnallisia syventäviä 10 kurssia. Ylärajaa kurssimäärällä ei sen sijaan ole.

ERILAISET OPPIMÄÄRÄT

Kielissä ja matematiikassa on valittavanasi kahdenlaisia, laajuudeltaan erilaisia oppimääriä. Jos aiot näissä aineissa vaihtaa oppimäärän laajuutta, siitä on neuvoteltava aina etukäteen asianomaisen opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Mikäli vaihto nähdään järkeväksi, on eri oppimäärien kurssien vastaavuudesta sovittava opettajan ja rehtorin kanssa.

Ylioppilaskirjoituksissa on mahdollista kirjoittaa edellä mainituissa aineissa koe, joka perustuu erilaajuiseen oppimäärään kuin lukio-opintosi edellyttävät. Yhdessä ylioppilastutkinnon pakollisista kokeista on kuitenkin suoritettava laajaa oppimäärää vastaava koe.

OPINNOT MUUALLA ja verkkokurssit

Rehtori päättää muissa oppilaitoksissa ja vapaa-ajan harrastustoiminnassa lukion aikana suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta lukion oppimäärään. Salon lukio kuuluu osaksi Turun seudun etärengasta. Opiskelija voi valita verkkokursseja myös etärenkaan kursseista. 

VAPAUTUS

Erityisestä syystä voit saada vapautuksen pakollisen oppiaineen tai sen osan suorittamisesta. Tällainen voi olla esimerkiksi lääkärintodistuksella perusteltava syy. Vapautuksen myöntää rehtori esitettyjen asiakirjojen perusteella.

POISSA TUNNEILTA

Huoltajat selvittävät poissaolot Wilma-ohjelman kautta. Wilman tunnuksen huoltaja saa automaattisesti, kun nuori tulee lukion opiskelijaksi. Poissaoloon tulee olla aina pätevä syy. Poissaolo tulee olla selvitettynä seuraavalle oppitunnille tultaessa. Huoltajan Wilma-tunnukset lakkaavat toimimasta opiskelijan täytettyä 18 vuotta. Opiskelija voi kuitenkin sallia huoltajan kirjautumisen Wilmaan 18 täytettyään, jolloin poissaolojen selvitys Wilmassa toimii edelleen. Sallimisesta tulee olla merkintä opiskelijatietolomakkeella. Muutoin täysi-ikäinen opiskelija selvittää poissaolonsa seuraavalle oppitunnille saavuttaessa vanhempien/huoltajan/terveydenhoitajan/lääkärin allekirjoittamalla todistuksella kurssin opettajalle. Poissaolovihko on opinto-oppaan viimeisillä sivuilla.

Kurssikokeeseen ei voi osallistua, ellei poissaoloja ole selvitetty. Tällöin kurssi on opiskeltava alusta alkaen uudelleen. Kurssin kirjalliset työt tulee myös palauttaa ennen koeviikkoa. Tunneilta poissaolo ilman hyväksyttävää syytä voi johtaa kurssin arvostelematta jättämiseen, jolloin kurssi on suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen. Jo kuuden oppitunnin poissaolo saattaa keskeyttää kurssin suorittamisen.

Opiskelijan velvollisuus on seurata omia poissaolojaan Wilman kautta, koska poissaolojen määrä tai selvittämättömyys ratkaisevat osallistumisoikeuden kokeeseen tai kurssin arvostelematta jättämisen. Päätöksen arvostelematta jättämisestä tekee kurssin opettaja.
Opiskelija voi joutua korvaamaan poissaolonsa lisätöillä.

Opiskelijan tulee pyytää lupa poissaoloon. Pätevän syyn nojalla voi etukäteen anoa lupaa poissaoloon kansliasta tai koulun kotisivulta saatavalla kaavakkeella yksittäiseksi oppitunniksi kyseisen tunnin opettajalta, enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta ja pitemmäksi ajaksi rehtorilta. Jos opiskelijalle myönnetään lomaa, hänen on itsenäisesti opiskeltava poissaolon aikana käsitellyt kurssin osat. Toivottavaa kuitenkin on, että matkat tehdään koulun loma-aikoina.

TYÖSSÄKÄYNTI

Työssä käyminen ei ole hyväksyttävä syy poissaoloon.

AUTOKOULU

Autokoulun suorittaminen ei ole hyväksyttävä syy poissaoloon. Voit olla autokoulun takia poissa koulusta vain insinööriajon takia, mutta tähänkin on pyydettävä etukäteen lupa.

OPPIKIRJA

Opiskelijalla tulee olla kurssilla käytettävä oppikirja heti kurssin alkaessa.

TVT

Tieto- ja viestintätekniikka ovat osa lukion toimintakulttuuria. Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet suoritetaan syksyllä 2016 saksan kielessä, maantieteessä ja filosofiassa. Kyseisissä kokeissa vaadittavia tietoteknisiä valmiuksia opetetaan kyseisten aineiden kursseilla. Lisätietoja sähköisestä ylioppilastutkinnosta Digabi –projektin kotisivulla https://digabi.fi/. Opiskelijalla tulee olla oma kannettava tietokone käytössään.

Salon lukiossa käytetään ViLLE-oppimisalustaa, jonka käyttöön opiskelijat perehdytetään oppitunneilla. ViLLEssä on mahdollista mm. tehdä tehtäviä tai kokeita, jakaa oppimateriaaleja ja työskennellä yhdessä tai itsenäisesti.

Salon kaupunki on ottanut oppilaitoksille käyttöön Microsoftin Office 365-palvelun. Oikeus palvelun käyttöön on kaikilla opiskelijoilla, sekä opetushenkilökuntaan kuuluvilla. O365 kattaa seuraavat ohjelmistot ja palvelut:
- Sähköposti, joka on muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
- Sähköinen kalenteri
- Lync viestintäpalvelu
- Onedrive pilvitallennustila
- Sharepoint ryhmäsivustot
- Office 2013 Professional plus –ohjelmistopaketti 
- Office WebApps, selainpohjaiset Office ohjelmat

Kirjautuminen työasemille, sekä O365 -portaaliin:
- Palveluun kirjaudutaan osoitteessa: https://portal.microsoftonline.com
- Käyttäjätunnus on sama, millä kirjaudutaan jatkossa opetusverkon työasemille: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
- pikaopas O365:n käyttöön on luettavissa lukukauden alkaessa koulun kotisivulla

Kirjalistassa on mainittu niiden aineiden oppikirjat, jotka voi hankkia myös sähköisenä.

Salon kaupungissa on tehty päätös tietokoneiden käytöstä BYOD-
periaatteella (bring your own device) lukioissa. Tämä tarkoittaa, että opiskelijat tuovat kouluun oman kannettavan tietokoneen, joka on osa opiskeluvälineitä. Lukio-opinnoissa tarvitset tietokonetta muistiinpanojen tai tehtävien tekemistä, tiedonhankintaa sekä
sähköisiin ylioppilaskokeisiin osallistumista varten. Koeviikolla kokeita tehdään opiskelijoiden omilla tietokoneilla. Useimmiten tavanomainen kannettava tietokone on riittävä. Tietokoneen lisäksi tarvitset virtajohdon, langallisen hiiren sekä kuulokkeet. YTL:n ohje kertoo tarkemmat tekniset lisätiedot.

Salon lukiolla on lukollisia lokerikkoja, joissa voi säilyttää tietokoneita tai muita henkilökohtaisia tavaroita koulupäivän aikana. 

Koulussa toimii langaton verkko nimeltään salubyod, jonka kirjautumisavain kerrotaan lukuvuoden alkaessa Wilma–tiedotteissa. Opiskelijat ovat itse vastuussa oman tietokoneensa tietoturvasta ja ylläpidosta.

Koulussa toimii opettajista muodostuva ICT-tiimi, joka jakaa uusille opiskelijoille käyttäjätunnukset koulun tietokoneille lukukauden alkaessa. Säilytä tunnukset huolellisesti, sillä tarvitset niitä oppitunneilla. Jos käyttäjätunnuksesi ei toimi, ota yhteyttä Mikko Lujasmaahan.

Puhelinta saatetaan käyttää opiskellessa avuksi. Oppitunneilla ei sallita kuitenkaan puhelimen viihdekäyttöä tai sen muuta häiritsevää käyttämistä.

ITSENÄINEN OPISKELU

Jos suunnittelet itsenäistä suoritusta, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan. Hyväksyttäviä syitä kurssin itsenäiseen suorittamiseen ovat:
- terveydelliset syyt
- valmistumisen myöhästyminen
- kaksi päällekkäistä kurssia, joita ei saa soviteltua muualle lukujärjestykseen.

Jos itsenäisen opiskelun ehdot täyttyvät, opinto-ohjaaja ohjaa sinut suorituksen vastaanottavan opettajan luokse. Sinulla on oltava mukana opinto-ohjaajan täyttämä lomake.

Oikeuden itsenäiseen kurssin suoritukseen myöntää kurssin opettaja. Eri aineissa on omat itsenäisen suorituksen ohjeet, jotka saat opettajalta. Itsenäinen suoritus on palautettava hyvissä ajoin keväällä viimeistään 30.4. jos tarkoitus on sisällyttää suoritus kevään päättötodistukseen.

Itsenäinen suoritus on tehtävä sovitussa ajassa, sillä muuten kurssin suoritukset raukeavat. Opiskelija huolehtii itse, että kaikki suoritukset tulevat sovitussa ajassa. Itsenäinen kurssi on suoritettava aina hyväksytysti eli arvosana 4 ei kirjaudu suoritetuksi kurssiksi.

Itsenäisten suoritusten vastaanottajat 2016 - 17

OPETTAJA, OPPIAINE 
Ahonen Johanna, opinto-ohjaus (OPO2)
Ferm Pia, ruotsi
Heikura Marko, musiikki
Hilke Antti, englanti 
Hillgren Tanja, äidinkieli ja kirjallisuus
Hongisto-Peltomaa Saija, psykologia
Koskinen Juha-Matti, kemia
Leppänen Hannele, pitkä matematiikka
Tatjana Arminen, venäjä

Lehtiranta Liisa, saksa
Lujasmaa Mikko, tietotekniikka
Niinistö Riitta, suomi toisena kielenä
Niskala-Karhumäki Eeva, yhteiskuntaoppi

Panttila Eija, kuvataide
Saarela Jussi, filosofia 
Salo Päivi, fysiikka
Saloaro Mikko, lyhyt matematiikka 
Selman Satu, ranska

Soljama Annika, ruotsi
Suikkanen Merita, historia
Taneli Matti, uskonto ja elämänkatsomustieto
Tusa Tuula, biologia ja maantiede
Ylä-Mononen Ari ja Leinonen Jenni, liikunta ja terveystieto

KOEVIIKKO

Jokaisen jakson lopussa on koeviikko, jolloin kurssikokeet järjestetään. Kurssikoe on yksi arvioinnin muoto eikä kaikissa kursseissa välttämättä kurssikoetta järjestetä vaan arvostelu perustuu jatkuvaan arviointiin, portfoliotyöskentelyyn tai muuhun osaamisen osoittamiseen.

Kokeeseen tultaessa puhelimet ja muut elektroniset laitteet laitetaan laukkuun ja laukut jätetään luokan etuosaan. Pulpetilla saa olla vain kokeessa tarvittavat kirjoitus- ja apuvälineet. Jos kokeeseen joutuu saapumaan myöhässä, paikalle on tultava mahdollisimman vähin häiriöin. Opettaja päättää, milloin voi sallia pääsyn kokeeseen sen luonteen mukaisesti.

Kokeissa on oltava läsnä vähintään klo 8.00 - 9.30. Jos jätät kokeessa tyhjän paperin ja saat kurssista hylätyn arvosanan sekä haluat päästä uusintakokeeseen, sinun on tehtävä lisätöitä ennen uusintakokeeseen osallistumista.

Kurssin opettaja kertoo koepäivän aikataulun klo 8.00 - 12.30. Koepäivään voi sisältyä kokeen lisäksi kertausta, projektityöskentelyä, itsearviointia tai muuta opettajan ilmoittamaa toimintaa.  Muista tarkistaa koetila aulan infotaululta tai koulun kotisivulta! Kokeiden palautusajat näkyvät koulun kotisivulla tai opettajan lähettämästä Wilma-viestistä.

Vilppi

Kokeissa lunttaaminen, toisen henkilön tekstin plagiointi omaan kirjalliseen tuotokseen tai toisena henkilönä esiintyminen koulun tilaisuuksissa ovat rangaistavia tekoja, joista lukiolaiselle voidaan antaa suullinen tai kirjallinen varoitus tai erottaa määräajaksi.

Plagiointi on toisen henkilön tuottaman sisällön kopioimista sellaisenaan ja esittämistä omana tuotoksena. Plagiointia voi olla myös idean varastaminen, vaikka alkuperäistä ideaa muokattaisiin. Toisen tekstiä saa lainata, kun lainauksen yhteydessä esitetään alkuperäinen lähde ja lainaus erotetaan tekijän omasta tekstistä.

Koulussa ei saa koostaa omaa oppimistehtävää tai tutkielmaa internetistä tai kirjallisuudesta poimituista (ei myöskään toiseen kieleen käännetyistä) teksteistä. Ilman lähdemerkintöjä tällainen tuotos on rikkomus, josta seuraa rangaistus. Plagioitu suoritus hylätään ja kyseinen kurssi on suoritettava kokonaan uudestaan. Jos itsenäiseen suoritukseen sisältyy plagioituja osioita, oikeus kyseisen kurssin itsenäiseen suorittamiseen peruuntuu.

UUSINTAKOE

Koetilat ilmoitetaan Wilman tiedotteissa ja koulun pääaulan ilmoitustaululla viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Uusintakokeessa voit yrittää korottaa hylättyä arvosanaa tai tehdä kokeen, josta olet ollut hyväksyttävästä syystä poissa koeviikolla sekä tehdä itsenäiseen suoritukseen kuuluvan kurssikokeen. Uusintakoepäivänä järjestetään tarvittaessa uusinta kaikista niistä kursseista, jotka ovat työjärjestyksen mukaisesti olleet opetusohjelmassa kyseisen jakson tai sitä edeltävien saman lukuvuoden jaksojen aikana. Edellisen lukuvuoden kursseja ei uusinnassa voi suorittaa. Lukuvuoden viimeisen jakson uusintakoepäivä on kesäkuussa lukuvuoden työn päätyttyä noin viikon kuluttua.

Elokuussa ja tammikuussa järjestetään uusintakoe, jolloin saa uusia yhtä hyväksyttyä edellisen lukuvuoden kurssia kurssikokeella.

Kaikkiin uusintakokeisiin, myös elokuun, on aina ilmoittauduttava etukäteen ja ilmoittautuminen on sitova.

KOKEIDEN PALAUTUS

Kokeet palautetaan erillisenä opettajan ilmoittamana aikana. Eri kurssien arvosanat saattavat näkyä Wilmassa hieman eri aikoina. Viimeistään arviointi valmistuu etukäteen ilmoitettuina aikana. Palautuksista ilmoitetaan Wilma-viestillä. Oppimisen kannalta on tärkeää käydä noutamassa kokeensa.

POISSA KOKEESTA

Kurssisuoritus jätetään arvostelematta, jos ei ole voinut osallistua kurssikokeeseen sairauden tai muun syyn takia. Tällöin opiskelijalla on mahdollisuus korjata asia uusintakuulustelussa tai opettajan kanssa muuten sovittavalla tavalla. Jos sairastut koeviikolla, lähetä opettajalle Wilma-viesti ennen kokeen alkamista. Lisäksi opiskelijan huoltajan tulee selvittää kyseinen poissaolo Wilmaan (tai kirjallisesti) välittömästi. Täysi-ikäinen, joka ei asu kotona tai jonka huoltajien on muusta syystä hankala selvittää poissoloa, selvittää sairauspoissaolonsa aina terveydenhoitajan / lääkärin todistuksella. Jos olet poissa kokeesta muun syyn kuin sairauden takia, siihen on pyydettävä etukäteen lupa kurssin opettajalta. Uusintakuulusteluun voi osallistua vain, jos on selvittänyt kirjallisesti kokeesta poissaolonsa opettajalle.

Mikäli et voi esittää mitään hyväksyttävää syytä kokeesta poisjäämiseen, jätetään kurssi arvostelematta. Tällöin kurssi on suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.

POISSA UUSINNASTA

Jos jäät ilman hyväksyttävää syytä pois uusintakuulustelusta, johon olet ilmoittautunut, menetät uusintaoikeutesi. Kurssi on näin ollen opiskeltava uudelleen. Poissaolosta on etukäteen ilmoitettava viimeistään uusintakoepäivänä ennen kokeen alkua. Jos poissaolon syynä on sairaus, siitä on toimitettava kurssin opettajalle huoltajan, terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus. Tässä tapauksessa voit käyttää uusintaoikeutesi jonkin toisen saman kurssin opiskeluryhmän varsinaisessa kurssikokeessa tai uusintakokeessa. Opettajan kanssa voit sopia muustakin menettelytavasta.

KURSSIN KESKEYTTÄMINEN

Kurssin keskeyttäminen ei ole enää mahdollista sen jälkeen, kun olet tehnyt kurssikokeen. Opiskelijan on aina neuvoteltava kurssin keskeyttämisestä kurssin opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.